Ultrazvukový přístroj

Ultrasonografie je zobrazovací technika využívaná k vyšetření měkkých tkání. Ultrazvukové vlny vysílané ze sondy pronikají do vyšetřované tkáně, odráží se zpět a jsou transformovány do obrazu, který vidíme na monitoru. Je to velmi využívaná metoda k diagnostice poškození šlach, vazů a kloubů, reprodukčních problémů a gravidity, onemocnění očí, k vyšetření různých otoků a změn ve svalech, ale také infekcí pupku u hříbat a některých orgánů dutiny břišní a hrudní. Máme usg přístroje General Electric LOGIQ Book a Honda.

Rentgen

Naše praxe používá spolehlivé RTG mobilní přístroje firmy Gierth a digitalizér Agfa pro získání kvalitních snímků k diagnostice problémů a posouzení koní při přednákupním vyšetření.Digitální snímky se zobrazují na monitoru přímo na místě vyšetření, mohou být vypáleny na CD nebo zasílány e-mailem k další konzultaci. Digitalizace také umožňuje rozsáhlou archivaci zhotovených snímků a tento archív je kdykoliv k dispozici, například pro porovnání starších snímků apod. K dispozici máme dva rtg přístroje - jeden využívá digitální zobrazení a druhý klasické zobrazení na rtg filmy.Rentgenologie slouží především k vyšetření kostí, kloubů, kopyt, páteře, ale i zubů, hlavových dutin a plic.

Endoskop

Endoskop je tenké, ohebné optické zařízení, které nám přímo zobrazí vnitřní struktury. Umožňuje přímé vyšetření jinak nedostupných oblastí jako dýchacích cest (včetně nosní dutiny, hrtanu, průdušnice a vzdušných vaků) jícnu, močové trubice a močového měchýře, ale také děložního krčku a dělohy. Používáme flexibilní endoskop dlouhý 150 cm, kterým jsme schopni z vyšetřovaných míst i odebírat vzorky tkání.

Zubní fréza

Používáme vybavení francouzské firmy Horse Dental Equipment. Zubní fréza umožňuje velmi kvalitní a bezpečné ošetření chrupu koní a dokážeme s ní ošetřit i problémy, které není možné rašplí vyřešit. Jde především o háky na posledních stoličkách, které často zraňují sliznici dutiny ústní, velké nepravidelnosti a přerostlé zuby po vypadnutí protilehlého zubu. S více nástavci dokážeme dobře ošetřit i přední zuby, špičáky a vytvořit správné podmínky v dutině ústní pro přijmutí udidla.

Oftalmoskop

Oftalmoskop je přístroj, kterým lze detailně vyšetřit oční pozadí (sítnici, její cévy a zrakový nerv). Toto vyšetření je zcela nebolestivé, lékař prohlédne zadní část oka tak, že přes zornici nasvítí oční pozadí a pomocí speciální čočky zvětšující obraz zkontroluje veškeré důležité struktury oka. Používáme oftalmoskop PanOptic, který obsahuje i několik barevných filtrů a speciální čočku pro pozorování rohovky a umožňuje nám tak lepší a detailnější vyšetření celého oka.

Čtečka čipů

Čtecí zařízení nám umožní kontrolu identity čipovaných zvířat (např. při nákupu), také ji používáme pro kontrolu správné aplikace čipu při čipování.

Mikroskop a laboratorní vybavení

Laboratoř využíváme při vyšetření trusu na přítomnost vajíček parazitů, vyšetření kožních seškrabů, vyšetření moči. Cytologické vyšetření umožní podle typu buněk zjistit, o jaký typ zánětu nebo tkáně se jedná.