Alternativní medicína

 • AKUPUNKTURA

 • Co je to akupunktura?
 • Akupunktura je jednou z metod tradiční čínské medicíny.
 • Jedná se o aplikaci velice tenkých akupunkturních jehliček do specifických akupunkturních bodů po celém těle. Každý akupunkturní bod má většinou několik určitých funkcí. Podle tčm leží tyto body podél energetických drah, tzv. meridiánů, kterými proudí životní energie, zodpovědná za celkové fyzické i mentální zdraví organismu. Narušení rovnováhy této energie vede ke vzniku nemocí.
 • Zjednodušeně řečeno, po aplikací akupunkturní jehly do akupunkturního bodu dochází ke stimulaci nerovových zakončení, centrálního nervového systému a celé následné kaskádě reakcí, které v konečné fázi vedou ke zvýšenému prokrvení dané oblasti a uvolnění svalové ztuhlosti.
 • Oproti tradiční „západní“ medicíně je výhodou čínské medicíny to, že neléčí pouze následek, ale snaží se nalézt a léčit i příčinu daného problému. Při tom je ale důležité mít na paměti, že se stále jedná o alternativní metodu, která může pouze podpořit, nikoliv nahradit běžnou lékařskou péči.
 •  
 • Jak často je možné/nutné akupunkturu aplikovat?
 • Vše je vždy potřeba po  pečlivém vyšetření zvířete a stanovení diagnózy přizpůsobit individuálnímu problému.
 • Akupunkturní jehly jsou většinou ponechávány aplikované po dobu 10-15 minut, časové rozmezí ale může být od několika sekund až po 30 minut.
 • Někteří pacienti velice dobře odpovídají hned na první terapii. V ostatních případech je potřeba terapii opakovat. Malé procento jedinců na tuto terapii nemusí reagovat vůbec.
 •  
 • Je aplikace akupunkturních jehel bolestivá?
 • Při správné aplikaci do vhodně zvolených akupunkturních bodů by samotná aplikace neměla být bolestivá. Někteří koně dokonce po aplikaci jehel relaxují a pospávají, užívají si svoji akupunkturní terapii.
 • Někteří jedinci mohou být na aplikaci akupunkturních jehel citlivější. V tom případě se dá pro stimulaci akupunkturních bodů využít například laserové pero.
 •  
 • Použití akupunktury při léčbě koní:
 • Bolesti a ztuhlost zad a krku
 • Snížená výkonnost
 • Nepravidelnosti chodů a jiné problematické chování pod jezdcem způsobené bolestí a ztuhlostí koně
 • Svalové atrofie
 • Dýchací potíže
 • Alergie
 • Reprodukční potíže
 • Zažívací potíže
 • … a mnoho dalších
 • Jednou z výhod je například to, že se nejedná o doping a jakékoli vedlejší účinky jsou při správné aplikaci velice vzácné
 • Velmi dobře funguje při kombinaci s další rehabilitací, chiropraxí, fyzioterapií…
 
 

HOMEOPATIE

Homeopatie jako metoda léčení je stará 200 let. Jejím zakladatelem byl Dr.Samuel HAHNEMANN, německý lékař (1755 – 1843).

Základním principem homeopatie je pravidlo podobnosti. Homeopatie spočívá v tom, že podává nemocnému v malých dávkách takové látky, které při pokusech na zdravých jedincích mají ve važitelnýchmnožstvích schopnost vyvolat podobné příznaky. Dalším pravidlem je princip nekonečně malého ředění. Základní látky jsou speciálně upraveny do podoby setinných ředění,přičemž každé toto ředění bylo dynamizováno kratším či delším třepáním. Třetím aspektem homeopatie je pravidlo individualizace. Spočívá v nutnosti výběru lékuna základě individuality pacienta a projevů nemoci. Zjednodušeně můžeme homeopatický lék přirovnat k informaci, která navede nemocný organizmus na účinný boj sonemocněním prostřednictvím vlastních sil.

Použití homeopatie při léčbě koní

Homeopatie je prospěšná v celé řadě zdravotních problémů koní. Používáme ji např. přialergických onemocněních, zažívacích poruchách, psychických problémech, ortopedických akožních onemocněních. Můžeme ji využívat i preventivně jako harmonizační léčbu, případně pro zvýšení psychické pohody koní a zvýšení obranyschopnosti organizmu. Používá se buď samostatně, nebo společně s klasickou léčbou, akupunkturou, případně fyzioterapií.