Alternativní medicína

  • AKUPUNKTURA

Akupunktura je jednou z metod tradiční čínské medicíny (tčm). Může být využívána jak diagnosticky, tak terapeuticky, samostatně i v součinnosti s běžnou terapií. Může pomoci snížit potřebu běžně používaných léčiv a nemá žádné vedlejší účinky. Snahou tčm je holistický přístup k pacientovi a léčba příčiny nemoci, nikoliv pouze potlačování jejich příznaků. Akupunktura může být přínosem pro všechny věkové kategorie zvířat, od mláďat až po seniory. Je považována za velmi bezpečnou a efektivní terapii, která může přinést úlevu od bolesti a diskomfortu spojeného s nemocemi a úrazy.

Po aplikaci akupunkturních jehel dochází k celé kaskádě reakcí, mimo jiné k uvolnění endorfinů, což jsou přirozené protizánětlivé a proti bolesti působící látky. Většina zvířat proto aplikaci těchto jehel velmi dobře toleruje. U citlivějších jedinců je možné ke stimulaci akupunkturních bodů místo jehel použít např. laserové pero.

Jehly jsou většinou aplikovány po dobu 5-15 minut. Z počátku je většinou potřeba aplikace opakovat v intervalech několika týdnů, později je možné tyto intervaly upravit podle odezvy. Někteří pacienti velice dobře odpovídají hned na první terapii. Malé procento jedinců na tuto terapii nemusí reagovat vůbec.

 • Použití akupunktury při léčbě koní:
 • Bolesti a ztuhlost zad a krku
 • Snížená výkonnost
 • Nepravidelnosti chodů a jiné problematické chování pod jezdcem způsobené bolestí a ztuhlostí koně
 • Svalové atrofie
 • Dýchací potíže
 • Alergie
 • Reprodukční potíže
 • Zažívací potíže
 • … a mnoho dalších

 • Velmi dobře funguje v kombinaci s další rehabilitací, chiropraxí, fyzioterapií…

HOMEOPATIE

Homeopatie jako metoda léčení je stará 200 let. Jejím zakladatelem byl Dr.Samuel HAHNEMANN, německý lékař (1755 – 1843).

Základním principem homeopatie je pravidlo podobnosti. Homeopatie spočívá v tom, že podává nemocnému v malých dávkách takové látky, které při pokusech na zdravých jedincích mají ve važitelnýchmnožstvích schopnost vyvolat podobné příznaky. Dalším pravidlem je princip nekonečně malého ředění. Základní látky jsou speciálně upraveny do podoby setinných ředění,přičemž každé toto ředění bylo dynamizováno kratším či delším třepáním. Třetím aspektem homeopatie je pravidlo individualizace. Spočívá v nutnosti výběru lékuna základě individuality pacienta a projevů nemoci. Zjednodušeně můžeme homeopatický lék přirovnat k informaci, která navede nemocný organizmus na účinný boj sonemocněním prostřednictvím vlastních sil.

Použití homeopatie při léčbě koní

Homeopatie je prospěšná v celé řadě zdravotních problémů koní. Používáme ji např. přialergických onemocněních, zažívacích poruchách, psychických problémech, ortopedických a kožních onemocněních. Můžeme ji využívat i preventivně jako harmonizační léčbu, případně pro zvýšení psychické pohody koní a zvýšení obranyschopnosti organizmu. Používá se buď samostatně, nebo společně s klasickou léčbou, akupunkturou, případně fyzioterapií.