Mikroskop a laboratorní vybavení

Laboratoř využíváme při vyšetření trusu na přítomnost vajíček parazitů, vyšetření kožních seškrabů, vyšetření moči. Cytologické vyšetření umožní podle typu buněk zjistit, o jaký typ zánětu nebo tkáně se jedná.