Úprava chrupu

Naše koňská praxe se již od svého založení věnuje ošetření zubů u koně v rámci jeho preventivní péče. Jedná se hlavně o broušení zubů elektrickou bruskou, trhání vlčích zubů a úpravu chrupu u mladých koní před obsednutím kvůli lepšímu přijmutí udidla. Po absolvování zahraničních stáží, praktických kurzů a dokoupení nezbytného vybavení jsme naše služby rozšířili o provádění složitějších zákroků. Složitější zákroky představují hlavně extrakce stoliček na stojícím koni v sedaci, bez nutnosti celkové anestezie, metodou vytržení stoličky do dutiny ústní, event. vytloukáním u komplikovanějších případů, včetně ošetření zánětlivě změněných vedlejších nosních dutin, které „nemocný zub“ často provázejí. K těmto zákrokům využíváme prostory rehabilitační kliniky „Equiwell“ v Hrobicích, kde máme speciálně upravený box pro provedení těchto zákroků. V rámci této kliniky je možnost i hospitalizace koně, která je většinou nezbytná po dobu 1-2 týdnů.