Ultrazvukový přístroj

Ultrasonografie je zobrazovací technika využívaná k vyšetření měkkých tkání. Ultrazvukové vlny vysílané ze sondy pronikají do vyšetřované tkáně, odráží se zpět a jsou transformovány do obrazu, který vidíme na monitoru. Je to velmi využívaná metoda k diagnostice poškození šlach, vazů a kloubů, reprodukčních problémů a gravidity, onemocnění očí, k vyšetření různých otoků a změn ve svalech, ale také infekcí pupku u hříbat a některých orgánů dutiny břišní a hrudní. Máme usg přístroje General Electric LOGIQ Book a Honda.