Vakcinace koní

Vakcinace je nedílnou součástí ochrany koně proti nakažlivým nemocem. Stejně jako u lidí, vakcíny nemusí vždy zajistit 100% ochranu proti infekčním chorobám. Někdy může vakcinace pouze snížit vážnost infekčního onemocnění. To je způsobeno například měnící se agresivitou infekčního původce nebo různou vážností nemoci (např. u chřipky).

Vakcinace zahrnuje injekci (sterilní jehlou a stříkačkou) bakterií nebo virů, kteří jsou inaktivovaní nebo jinak pozměnění, aby nemohli způsobit přímo onemocnění koně. Na začátku jsou obvykle potřeba jedna nebo dvě dávky pro nastartování potřebné imunity. Po vpravení vakcíny do těla koně, začne organismus vytvářet protilátky proti těmto patogenům, stejně jako kdyby se kůň nakazil živým patogenem. Když se pak kůň doopravdy nakazí těmito patogeny, tělo má již určitou hladinu protilátek vytvořenou a boj s infekcí je jednodušší, rychlejší a ve většině případů úspěšný, aniž by došlo k rozvoji onemocnění. Po každé vakcinaci je vždy nutný nějaký čas, než tělo imunitu nastartuje (většinou 10 – 14 dní) a tato imunita má také omezené trvání. Proto je nutné koně vakcinovat opakovaně v určitých intervalech (většinou půl až jeden rok).

Výběr vakcinačního schématu závisí na věku koně, jeho využití, geografické poloze, výskytu infekčních nemocí v dané oblasti. Vždy ho konzultujte se svým veterinárním lékařem. Vždy je možné očkovat pouze koně zdravé a v dobrém výživném stavu. Před očkováním by měl být kůň také odčerven a až potom by měla proběhnout vakcinace.

Infekční nemoci, proti kterým lze koně vakcinovat, jsou: chřipka, tetanus, herpesvirové infekce , hříběcí, vzteklina, borelióza. Ze zákona je jen jedna vakcinace pro koně povinná a to vakcinace proti chřipce. A to jen v případě že hodláte koně někam přemísťovat, nebo účastnit se s ním nějaké hromadné akce. Ale jako veterinární lékaři doporučujeme vakcinovat každého koně minimálně proti tetanu a chřipce.

VAKCINACE PROTI CHŘIPCE

Co je to chřipka koně?

Chřipka koní je virové onemocnění, které je vysoce nakažlivé. Projevuje se jako infekce dýchacích cest. Mezi typické příznaky patří kašel, výtok z nozder, horečka, únava. Koně, kteří se chřipkou nakazí, jsou na několik týdnů vyřazeni z tréninku, ale většina z nich se zotaví a vrátí se do plné sportovní formy. Toto onemocnění se vyskytuje po celém světě a právě proto značně omezuje mezinárodní přesun koní.

Je vakcinace proti chřipce povinná pro všechny koně?

Vakcinace proti chřipce je ze zákona povinná pro koně, kteří budou přemísťováni nebo se budou účastnit nějaké hromadné akce (závody, svod, výstava apod.). Schéma vakcinace musí odpovídat pokynům, které uvádí výrobce vakcíny (tj.každých 6-12 měsíců) a poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před přemístěním koně. Koně, kteří se chtějí zúčastnit akce pod záštitou FEI, musí být revakcinovaní každých 6 měsíců (+ max. 21 dní), i když výrobce vakcíny uvádí jiné podmínky.

Jak očkovat koně proti chřipce?

Schéma vakcinace proti chřipce závisí na věku koně, plánovaném využití a na tom zda byl kůň v minulosti správně očkován. Na základě těchto kritérií lze koně lze rozdělit na níže uvedené kategorie.

 • Dospělí koně, pravidelně vakcinováni: koně v zátěži nebo koně, kteří cestují a jsou neustále vystaveni riziku infekce, by měli být vakcinováni v intervalu 6 měsíců. Ostatní koně mohou být vakcinováni 1x za rok.
 • Dospělí koně, nevakcinovaní nebo s neznámou vakcinační historií: vakcinovat 3x vakcínou s inaktivovaným virem a to 2x v intervalu 3-4 týdnů a poté za 6 měsíců. Pravidelné revakcinace opět za 6 nebo 12 měsíců (viz výše).
 • Březí klisny, které jsou pravidelně očkovány: vakcinovat 4-6 týdnů před očekávaným porodem.
 • Březí klisny, neočkovány pravidelně: vakcinovat 3x: dvě dávky v intervalu 4-6 týdnů a třetí dávku 4-6 týdnů před porodem.
 • Hříbata od vakcinovaných klisen: vakcinovat od 5-6 měsíců věku. Vakcinovat 3x: 2 dávky v intervalu 4-6 týdnů a třetí dávku podat až ve věku 10-12 měsíců.
 • Hříbata od nevakcinovaných klisen: stejné schéma jako u hříbat od vakcinovaných klisen. Ledaže se vyskytne důvod naočkovat hříbě dříve než ve věku 6 měsíců, může být hříběti aplikována jedna dávka. Ale kompletní primovakcinace by neměla být započata dříve než ve věku 6 měsíců.

VAKCINACE PROTI TETANU

Vakcinace koní proti tetanu sice není povinná, ale ze zdravotního hlediska rozhodně stoprocentně doporučitelná u všech koní. Tetanus je otrava koně toxinem, který je produkován bakteriemi Clostridium tetani. Kůň se těmito bakteriemi nakazí z prostředí nejčastěji přes otevřená poranění. Někdy stačí i malá kožní oděrka, aby se bakterie dostala do těla koně. Častou vstupní branou infekce můžou být také porodní cesty po porodu, operační rány, nebo jiná poranění. Když se bakterie dostane do těla koně a organismus si s ní včas neporadí, začne produkovat toxiny, které způsobí těžké křeče, ztuhlost svalů a následně smrt (křeče znemožní dýchání nebo dojde k selhání srdce). Boj s touto nemocí je velmi obtížný a končí téměř vždy špatně. Koně jsou, na rozdíl od jiných živočišných druhů, vysoce vnímaví vůči infekci Clostridiem tetani.

Schéma vakcinace koní proti tetanu:

 • Dospělí koně, pravidelně očkováni proti tetanu: vakcinovat za 1-3 roky (dle typu použité vakcíny).
 • Koně, kteří utrpí otevřené poranění, nebo podstoupí chirurgický zákrok a byli očkování před 6 a více měsíci by měli obdržet okamžitě tetanové sérum (přičemž pamatujte, že vážnost poranění neodpovídá výši rizika nakažení tetanem, i povrchové rány můžou být vstupní bránou infekce).
 • Dospělí koně, neočkovaní proti tetanu, nebo s neznámou vakcinační historií: nutné vakcinovat 2x v intervalu 4-6 týdnů. Kůň je plně chráněný 14 dní po 2. dávce. Poté vakcinovat za 1-3 roky.
 • Březí klisny, pravidelně očkovány: vakcinovat 1x za rok a 4-6 týdnů před očekávaným porodem. Kvůli ochraně klisny při poranění porodních cest při porodu nebo při zadržení placenty a také k dosažení dostatečné kolostrální imunity.
 • Březí klisny, nevakcinované pravidelně: vakcinovat 2x v intervalu 4-6 týdnů a poté opět 4-6 týdnů před očekávaným porodem.
 • Hříbata: vakcinovat 3x – 1. dávka ve věku 4-6 měsíců, 2. dávka za 4-6 týdnů od první dávky, 3. dávka ve věku 10-12 měsíců.
 • Vakcinace koní, kteří prodělali tetanus: vakcinovat 1x za rok.

PROTITETANOVÉ SÉRUM: používá se v situacích, kdy je kůň vystaven možné infekci tetanu (poranění, chirurgický zákrok, porod). Protitetanové sérum obsahuje již hotové protilátky proti tetanu. Tyto protilátky chrání koně plně proti tetanu okamžitě ale jen krátkodobě.

Vakcinace koní proti Herpesvirům

U koní existuje několik typů Herpesvirů, které postihují různé orgánové systémy koně. Nejčastěji se vyskytuje typ 1 a 4 (EHV 1, EHV 4). EHV 1 způsobují hlavně zmetání klisen v poslední třetině gravidity, dále postihují dýchací systém a u mladých koní můžou způsobit nervové onemocnění, projevující se ataxií a obrnami nervů. EHV 4 způsobují tzv. rhinopneumonii koní, což je nakažlivé onemocnění dýchacích cest podobné a často zaměnitelné s chřipkou. Méně často se vyskytují EHV 2, které způsobují onemocnění dýchacích cest a může se vyskytovat společně s EHV 4. EHV 3 způsobuje tzv. koitální exantém, což je onemocnění pohlavního aparátu, kdy se na kůži a vnějších pohlavních orgánech tvoří puchýřky, které praskají a následně zanechávají na kůži bílá nepigmentovaná místa. Výskyt EHV 3 může být spojen také s postižením oční rohovky. Společně s EHV 3 se může vyskytovat i EHV 5.

Vakcíny existují pouze proti typům 1 a 4 a nechrání koně proti ostatním typům herpesvirů.

Schéma vakcinace koně proti herpesvirům typu 1/4:

 • Dospělí koně, pravidelně vakcinovaní v mládí: vakcinovaní by měli být tito koně a to v intervalu 6 měsíců: Koně na farmě s odchovem nebo v kontaktu s březími klisnami. Koně ustájení v areálu s častým příchodem nových koní. Závodní koně pocházející z rizikových oblastí.
 • Dospělí koně, v minulosti nevakcinovaní: vakcinovat 3x: 2 dávky aplikovat v intervalu 4-6 týdnů a třetí dávku za dalších 6 měsíců. Následně vakcinovat koně každých 6 měsíců.
 • Březí klisny: vakcinovat 5., 7. a 9. březosti jako prevenci abortu. Někdy se doporučuje aplikovat navíc jednu dávku během 3. měsíce březosti a jednu po zapuštění. Vakcinace klisen 4-6 týdnů před očekávaným porodem je často prováděno za účelem zvýšení koncentrace kolostrálních protilátek, jako zdroj pro hříbata. Takovýto přenos protilátek hříbatům prostřednictvím kolostra vede ke snížení výskytu respiračních infekcí u hříbat, ale bohužel tyto infekce nejsou nikdy 100% vyloučeny. Nezbytnou součástí ochrany před Herpesvirovou infekcí jsou chovatelská opatření. Tyto zahrnují izolaci březích klisen a mladých koní od starších a především sportovních koní. Tato izolace by se měla týkat jak odděleného ustájení, tak oddělení pastvy.
 • Neplodné klisny v chovatelské stanici: vakcinovat před začátkem reprodukční sezóny.
 • Hřebci: vakcinovat před začátkem reprodukční sezóny.
 • Hříbata: vakcinovat 3x. První dávku aplikovat ve 4-6 měsících věku, 2. dávku za 4-6 týdnů a 3. dávku aplikovat ve věku 10-12 měsíců. Následující imunita po takovémto schématu je krátkodobá a je doporučeno hříbata a mladé koně revakcinovat po 6 měsících. Úspěch při intenzivní vakcinaci mladých koní a hříbat ovšem není zaručen. I přes výše doporučené postupy se infekce může vyskytnout.
 • Při objevení se infekce by měli být všichni koně vystavení riziku infekce přeočkováni. Vakcinace v tomto případě má význam jen, pokud byl kůň v minulosti očkován. Nejjednodušší řešení je navakcinovat všechny koně v oblasti výskytu infekce- bez ohledu nato zda byli nebo nebyli v minulosti vakcinováni.
 • Koně, kteří byli infikováni a uzdravili se: koně, u kterých se objevily neurologické příznaky, jsou odolní vůči Herpesvirům po dobu 3-6 měsíců (starší koně i déle). Revakcinace těchto koní by měl a proběhnout 6 měsíců po výskytu nemoci.