Homeopatie pomáhá koním s alergiemi

Březen je nejvhodnější období pro začátek homeopatické léčby „letní vyrážky“!

Alergická onemocnění můžeme zařadit mezi civilizační onemocnění. Během posledních sto let se změnilo prostředí, ve kterém žijeme. V zemědělství se používá spoustu chemikálií, automobilová doprava se zněkolikanásobila, vysazujeme nové druhy rostlin a náš jídelníček „obohacujeme“ o stále nezvyklejší exotické potraviny. Imunitní systém, který nás chrání před nebezpečnými mikroby, nádorovými buňkami a cizorodými látkami začíná nadměrně reagovat na „neškodné“ látky a způsobí organizmu nemoc a někdy i smrt. Stejným způsobem se mění i prostředí našich koní. Celoročně je krmíme prašným senem, zavíráme je na většinu času do stájí, které jsou navíc často nevyhovující ( špatně větratelné, vlhké…). Do krmení jim zařazujeme nové, pro ně nepřirozené typy bílkovin ( sója, mléko, vojtěška). Při chovu koní se málo ohlížíme na to, jestli je klisna nebo hřebec „alergik“ a produkujeme stále další koně s dědičnou predispozicí na alergii. Tyto a mnoho dalších faktorů způsobuje, že počet alergických koní pořád roste. Největší skupinou koní s alergiemi jsou tzv. „dušní koně“ ( odborně RAO – recurrent airway obstruction). Jsou to koně s různým stupněm alergických onemocnění plic, podobně postižení jako lidé astmatici. Jsou přecitlivělí na prach ze sena, pyly, průmyslové exhalace… Kůň se stává jezdecky nevyužitelný, onemocnění se postupem času zhoršuje a může končit smrtí.

Při akutním záchvatu kašle a dechové tísně je ve většině případech potřeba koně zaléčit konvenčními léky – kortikoidy, bronchodilatátory. Po zklidnění stavu začínáme s homeopatickou terapií. Nejdříve provedeme homeopatické pročištění organismu (cca 3 týdny). Potom nasadíme individuální homeopatickou léčbu pro každého koně na míru. Při příznivé reakci koně se akutní záchvaty dušnosti již neopakují. Případné mírnější zhoršení zdravotního stavu dále řešíme pomocí homeopatik, nebo bronchodilatátorů (inhalačních, nebo perorálních).

Další velkou skupinou jsou tzv. „muchaři“ neboli koně trpící „letní vyrážkou“ (hypersenzitivita na hmyzí kousnutí). Onemocnění se objevuje většinou ve třetím roce života koně (může i dříve, nebo později). Je to kožní onemocnění, které se projevuje obrovskou svědivostí. Kůň se drbe o různé předměty ve stáji, nebo na pastvině. Nejvíc je postižen kořen ocasu, hříva a břicho koně. Koně sužovaní touto alergií jsou v době výskytu kousavého hmyzu téměř nejezditelní, nevrlí a někdy, hlavně v době největšího výskytu obtížného hmyzu, až „šílení“. Nejvhodnější pro začátek homeopatické léčby „muchařů“ je několik týdnů před objevením se obtížného hmyzu (většinou během března). Nejdřív se začne s podáváním konstitučního homeopatika (lék na míru každému koni). V období výskytu hmyzu se přidávají protisvědivé a protizánětlivé homeopatické léky na potlačení zánětu a svědivosti kůže. V průběhu léčby je potřebné používat účinné repelenty a podle potřeby dezinfekční masti, nebo spreje.  Posledních 13 let se věnuji léčení alergických koní (a nejen těch) pomocí akupunktury, ale hlavně homeopatie. Homeopatie je v porovnání s akupunkturou pro koně (samozřejmě i pro člověka) mnohem příjemnější a pro majitele cenově dostupnější léčba. Odpadají časté návštěvy veterináře – akupunkturisty a často postačí po prvním vyšetření koně další konzultace po telefonu, nebo prostřednictvím mailů. Koně přijímají homeopatika bez problémů a jsou ušetřeni mnohdy nepříjemných akupunkturních jehel.

Nevyhraňuji se jen na použití „alternativních“ metod léčby, snažím se hlavně z počátku, když je stav akutní, koni ušít na míru nejen homeopatické léky ale i jiné vhodné léky (inhalační léky, masti, bylinky). K úspěchu léčby je mnohdy nezbytná úprava prostředí, krmení a denního rozvrhu koně.

Cílem homeopatického léčení je stabilizace alergického onemocnění. Homeopatie aktivuje vlastní léčivé schopnosti organizmu. Dochází k výraznému zlepšení stavu, nebo k úplnému vymizení příznaků onemocnění (závisí to na stupni rozvinutí onemocnění). Při případném dalším zhoršení není již potřeba použití kortikoidů a vystačíme si většinou s homeopatikami, bylinkami, nebo inhalačními bronchodilatátory.

Na homeopatickou léčbu příznivě reagují téměř všichni koně, přičemž zlepšení jejich stavu je často o 80 i více procent. Léčba je oproti jiným finančně nenáročná. Frekvence podávání homeopatik je různá, v období akutních problémů několikrát denně, v období klidu 1x za týden nebo měsíc. Lék se podává podle doporučení lékaře rozpuštěný v plátku jablka, vody nebo se nasype do napaječky. Během léčby chovatel často zjistí, že se kůň zlepšil i po jiných stránkách – je klidnější, pracovitější, je lépe krmitelný, nebo naopak nemá už takové sklony k obezitě.

V případě jakýchkoliv otázek mně kontaktujte na horsevets@horsevets.cz, budu se těšit na vaše dotazy.                                         

MVDr. Karin Seitlová