Vnitřní parazité aneb strategie efektivního odčervení koně

Vnitřní parazité jsou skrytí zloději a zabijáci. Mohou způsobit závažná poškození vnitřních orgánů. Aniž byste to vždy zpozorovali, váš kůň může být silně infikován. O parazitární invazi svědčí celá řada příznaků od matné srsti a snížené výkonnosti až po koliky a smrt. Vnitřní parazité snižují imunitu koně, berou koni cenné živiny a někdy můžou způsobit i trvalé poškození vnitřních orgánů.

Typy vnitřních parazitů

Je známo více než 150 druhů vnitřních parazitů koní. Mezi nejčastější patří tito: velcí strongylidi, malí strongylidi, škrkavky, tasemnice, roupi, larvy střečků, plicní červi, kokcidie a prvoci tenkého střeva. Pravděpodobně zdravotně nejrizikovější jsou první čtyři: velcí a malí strongylidi, hlístice a tasemnice.

Životní cyklus většiny vnitřních parazitů zahrnuje několik stadií: vajíčka, larvy a dospělé jedince. Vajíčka a larvy se vyskytují na zemi ve výkalech infikovaného koně a z výkalů se dostávají na pastevní porost. Kůň se jimi nakazí polknutím při pastvě a poté se larvy uvnitř trávicího traktu koně vyvíjejí v dospělého jedince. Larvy některých druhů parazitů mohou migrovat ze střeva ven do dalších vnitřních orgánů, kde se vyvíjejí v dospělce a poté se vrací zpět do střeva, kde produkují nová vajíčka.

Velcí strongylidi

Larvy velkých strongylidů prostupují skrz sliznici střeva a migrují podél krevních cév, které prokrvují střevo. Takže i malý počet těchto larev může způsobit vážné poškození nebo až smrt.

Infekce velkými strongylidy může způsobit sníženou výkonnost koně, hubnutí, zpomalení růstu mladých koní, anémii (nízký počet červených krvinek) a koliku. Ve většině případů je kolika způsobená těmito parazity jen mírná. Vážnější infekce může vést ke ztrátě krevního zásobení daného úseku střeva, což má za následek velmi vážnou až fatální koliku. Naštěstí infekci velkými strongylidy lze úspěšně řešit běžnými léky na odčervení.

Malí strongylidi

Malí strongylidi jsou nejdůležitější skupinou. Na rozdíl od velkých strongylidů parazitují jen ve střevě, kde se zavrtávají do sliznice střeva a vytváří zde ,,spící“ resp. encystovaná stadia a v tomto stavu zde přežívají i několik měsíců před tím, než dokončí svůj vývojový cyklus v dospělého jedince. Během této doby je larva rezistentní vůči většině léků na odčervení.

V době kdy se velký počet larev najednou uvolňuje z encystovaných stádií, můžou larvy způsobit vážná poškození sliznice střeva. Silná infekce těmito parazity se projeví kolikou a průjmem. Dále způsobují hubnutí, zpomalení růstu mladých zvířat, zhoršení kvality srsti a ztrátu energie a vitality. Mírné infekce jsou nenápadné, ale je typické, že po odčervení se zlepší výkonnost a obecné zdraví koně.

Encystované larvy jsou citlivé jen ke dvěma typům antiparazitik: moxidectin (přípr. Equest) a fenbendazol (přípr. Panacur – 5dní po sobě). Strategické použití těchto léků je označováno jako larvicidní terapie. Zeptejte se přímo nás, které léky a v jakém množství jsou vhodné.

Škrkavky

Škrkavky jsou nejčastějším problémem u mladých koní a hříbat. Dospělé škrkavky jsou dlouhé několik centimetrů a široké jako propiska. Velký počet dospělých škrkavek může způsobit střevní zácpu. Larvy škrkavek migrují přes stěnu střeva do dalších vnitřních orgánů, především do jater a poté do plic, následně jsou vykašlány do dutiny ústní a opětovně polknuty. Teprve potom dokončí svůj vývoj v dospělou škrkavku.

Škrkavky můžou způsobit vážné poškození jater a plic. U mladých koní se projeví kašlem, zhoršenou výživnou kondicí, zpomaleným růstem, matnou srstí, velkým břichem a někdy až kolikou. Kolika se nejčastěji projeví u starších hříbat (starší 3 měsíců) a to po prvním odčervení v případě, že jsou těžce nakažení škrkavkami. Po uvolnění velkého množství larev může dojít k impakci střeva. Je nutné nepodceňovat odčervení hříbat a dodržovat speciální zásady odčervení pro hříbata.

Tasemnice

Do nedávna nebyly tasemnice považovány za významný problém u koní. Ale nyní víme, že tasemnice můžou způsobit koliku mírnou ale i vážnou, která vyžaduje chirurgické řešení. Vajíčka tasemnice se vyskytují ve vnějším prostředí, kterým je obvykle pastvina a zde můžou přežívat až 9 měsíců. Během této doby jsou pozřena půdními roztoči a v nich se vyvíjí v larvy. Kůň se nakazí pozřením těchto půdních roztočů při pastvě.

Proti tasemnicím je účinná látka zvaná praziquantel. Praziquantel je obsažená jen v některých přípravcích (Equest pramox, Equimax gel). Proti tasemnicím by měl být kůň odčerven alespoň jednou ročně. Volbu daného přípravku na odčervení proti tasemnicím konzultujte s námi.

Ostatní vnitřní parazité

Plicní červi způsobují chronický kašel koní. Samičky roupů kladou vajíčka okolo konečníku koně. To je velmi svědivé a kůň se obvykle silně drbe v oblasti kořenu ocasu. Střečky řadíme do 3 skupin: žaludeční, podkožní a nosní. U nás jsou nejčastějším problémem střečci podkožní. Střečci obvykle nezpůsobují vážné zdravotní problémy. Ivermektin (přípr. Equimax, Noromectin) je jednoduchá a účinná volba k odčervení při infekci larvami střečků.

Koprologické vyšetření

Koprologické vyšetření, resp.vyšetření trusu na přítomnost vajíček parazitů se běžně používá jako součást antiparazitárního programu. Provádí se mikroskopickým vyšetřením čerstvého trusu. Umožňuje určit, kteří paraziti se u daného koně vyskytují a jak vážná je tato infekce. Tato informace je důležitá při plánování odčervení pro Vašeho koně resp. celý chov a také při kontrolování účinnosti odčervení.

Vyšetření trusu zahrnuje sebrání 2-3 čerstvých bobků od koně, který má být vyšetřen a jejich odeslání do veterinární laboratoře. Výsledky jsou uvedené jako počet vajíček v 1 g trusu. Méně jak 200 vajíček ukazuje na mírnou invazi. Více jak 200 vajíček je indikací k okamžitému odčervení koně. U koní s 500-1000 vajíčky předpokládáme, že interval mezi odčervením je příliš dlouhý.

Negativní výsledek vyšetření trusu neznamená, že kůň nemá vnitřní parazity. Některé typy parazitů vylučují vajíčka intermitentně. Larvy vajíčka neprodukují, tudíž můžou být přítomny i u koní, kteří mají negativní vyšetření trusu. Vajíčka tasemnic nemusí být běžnou technikou vyšetření trusu zaznamenána vůbec.

Zásady správného odčervení

K dispozici je několik účinných látek na odčervení obsažených v celé řadě veterinárních přípravků. Většina z těchto látek je širokospektrální, tzn. že působí proti několika typům parazitů. Avšak žádný antiparazitární přípravek není 100% účinný vůči všem vnitřním parazitům koně. Dlouhodobé podávání jednoho typu antiparazitika vede obvykle ke zvýšenému výskytu parazitů, kteří nejsou citliví k dané látce. Částé střídání typů antiparazitik vede ke vzniku rezistence. Za ideální interval obměny typu antiparazitika považujeme 1/2-1 rok. Obecně se doporučuje podání ivermektinu nebo moxidektinu na konci pastevní sezóny. V jarních měsících jsou vhodné spíš mebendazol nebo fenbendazol. Důležité je použít pro všechna zvířata v chovu stejné antiparazitikum. Alespoň jednou do roka je vhodné odčervit koně proti tasemnicím. Co se týče dávkování, obecně platí, že je lepší podat koni trochu vyšší dávku, než nižší.

Neexistuje žádný antiparazitární program, který je ideální pro všechny koně a všechny situace. Velký význam má odčervení nových koní ve stáji. V tomto případě je ideální aplikace fenbendazolu (např. Panacur) po dobu 5ti dní a jednu aplikaci moxidektinu (Equest 2% gel). Březí klisny by měly být odčerveny měsíc před očekávaným porodem a v době samotného porodu, abychom co nejvíce snížili riziko infekce škrkavkami u hříběte a poté každé 2 měsíce. Hříbata doporučujeme odčervit poprvé ve věku 6-8 týdnů a poté do věku šesti měsíců každé 2 měsíce. Dospělý zdravý kůň by měl být odčerven 2-4x ročně (podle situace v chovu).

Další antiparazitární opatření

Aplikovat koni léky na odčervení tvoří jen jednu část kompletního antiparazit&´rního programu. Parazité jsou přenášeni především trusem koně, proto je nezbytné dodržovat určité chovatelské zásady. Udržujte minimální koncentraci koní na pastvině. Tím se sníží kontaminace pastvy vajíčky a larvami parazitů. Sbírejte koňský hnůj na pastvině tak často, jak Vám to čas umožní, nebo alespoň za vlhkého počasí. Pastviny rozdělte na menší oddíly. Po spasení jednoho oddílu posekejte nedopasky a povláčejte pastvinu. Trus se tak rozdrtí a parazité budou vystaveni slunci a suchu, které je většinou usmrtí. Ideální je střídat pastviny s jinými druhy (ovce, kozy) za účelem přerušení životního cyklu. Základem komplexního antiparazitárního programu je podávat koni kvalitní krmivo a čistou vodu a udržovat žlaby a napáječky v čistotě. Alespoň jednou ročně doporučujeme provádět orientační koprologické vyšetření.

Ideální program pro Vašeho koně závisí na typu, počtu a věku koní na Vaší farmě, pastevním managementu a Vaší geografické poloze. Kontaktujte nás a my připravíme vhodný antiparazitární program přímo pro Vašeho koně.