U koňského zubaře

Jak a proč provádíme úpravu zubů u koní?

Na video se můžete podívat zde.

Pravidelná úprava chrupu u koní by měla probíhat v ideálním případě každých 12-24 měsíců. Ostré hrany stoliček, háky a nepravidelně obroušené stoličky i řezáky můžou být zdrojem dalších potíží, nejen zhoršeného příjmu krmiva, ale např. i špatné jezditelnosti a celkově zhoršené výkonnosti koní.

Kůň s „nemocným zubem“ nemusí mít po určitou dobu žádné klinické příznaky ani poruchu v příjmu potravy a odhalit problémový zub se podaří veterinárnímu lékaři při pravidelné úpravě chrupu.

Ošetření zubů provádíme u sedovaných koní. Je to takto daleko bezpečnější nejen pro nás, ale také pro koně a jejich majitele. Zejména jsme ale díky tomu schopní důkladné prohlídky dutiny ústní a často odhalíme další problémy, jako např. prasklinu zubu, zvětšený mezizubní prostor s nahromaděným krmivem, chybějící část zubu nebo dokonce zubní kaz.

V dnešní době je už dokonce možné některé zubní kazy řešit vyvrtáním a výplní. Kůň i jeho majitel tak mohou být ušetřeni budoucích komplikací, tj. extrakce (vytržení) zubu a s tím spojeného diskomfortu a nemalých finančních nákladů.

Na závěr vypracujeme pro majitele protokol o zubním ošetření. V budoucnu tak můžeme pečlivěji sledovat zdravotní stav našich pacientů.